Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

23/3/2010


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "Το σχολείο γίνεται το επίκεντρο της γειτονιάς"

Οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας είναι η νέα δράση του Υπουργείου Παιδείας με στόχο την ανάδειξη του σχολείου ως εκπαιδευτικού πόλου έλξης σε περιοχές με αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες. Όλοι ξέρουμε ότι άνισες αφετηρίες οδηγούν σε άνισες επιδόσεις και άνισες διαδρομές ζωής. Είναι καιρός η πορεία αυτή να αντιστραφεί.
Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), δρομολογεί πρόσθετες δράσεις υποστήριξης σε περιοχές που εμφανίζουν χαμηλούς οικονομικούς και εκπαιδευτικούς δείκτες, ώστε να μην υπάρχουν φραγμοί για την αποτελεσματική ένταξη των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Επενδύονται επιπλέον οικονομικοί πόροι και ενισχύεται το ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης για την αναβάθμιση του σχολείου. Στόχος είναι η καλύτερη εκπαίδευση σε ένα καλύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Το σχολείο δεν περιορίζεται στα στενά όρια της διδασκαλίας όπως τη γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, γίνεται χώρος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και τεκμηρίωσης με κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, χώρος υποστήριξης και δραστηριοτήτων για τους μαθητές αλλά και για τους γονείς, χώρος εκδηλώσεων, χώρος πολιτισμού. Το σχολείο ανοίγει τις πόρτες του και γίνεται το επίκεντρο της γειτονιάς, πόλος αναζωογόνησης της περιοχής για να επιτύχει έργα με κοινωνικό αντίκτυπο και να αναδείξει το ανθρώπινο δυναμικό του. Θα είναι ένα σχολείο «ανοιχτό» προς την τοπική κοινωνία για διοργάνωση εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων.
Με τις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας επιδιώκεται η παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και η άρση των κοινωνικών και οικονομικών εμποδίων στην πρόοδο των μαθητών.

Σύνδεσμος με τη σελίδα της Πρόσκλησης

Δεν υπάρχουν σχόλια: