Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010

Σχέδιο Νόμου ΥΠΔΒΜΘ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΣΧΕΔΙΟY ΝΟΜΟY ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ – ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Δεν υπάρχουν σχόλια: