Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

23/3/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  "Το όραμα του Νέου Σχολείου αφορά όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες μαθητών"
Το Νέο Σχολείο ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες της εποχής και τα νέα φαινόμενα στην ελληνική κοινωνία. Αναγνωρίζει και αντισταθμίζει τις αρνητικές συνέπειες στη διαδικασία της μάθησης που οφείλονται σε αίτια κοινωνικά, οικονομικά και μορφωτικά, όπως και γλωσσικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών διαφορών.
Εφαρμόζει όχι τυπικά αλλά ουσιαστικά τη δημοκρατική αρχή της ισότητας ευκαιριών για όλους, δηλαδή δεν αποποιείται την ευθύνη για την ανισότητα στα αποτελέσματα. Άρα εντάσσει όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τις διαφορές κάθε είδους, χωρίς να περιθωριοποιεί κανένα άτομο και αναλαμβάνει την ευθύνη για την επιτυχή τους εκπαίδευση και την ένταξή τους στην κοινωνία ως ισότιμων πολιτών.
Σε αυτή τη βάση, το Υπουργείο Παιδείας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», δρομολογεί την εκπαιδευτική υποστήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων με τρία ειδικά προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ):
1. Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη
2. Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων μαθητών
3. Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά.
Κοινός παρονομαστής των τριών προγραμμάτων είναι η δημοκρατική αρχή ότι η υψηλής ποιότητας εκπαίδευση είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Κοινός στόχος τους είναι ο σεβασμός στις διαφορετικές ταυτότητες (θρησκείας, κουλτούρας και μητρικής γλώσσας) με παράλληλη την εξίσωση των ευκαιριών, ώστε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά να αποκτήσουν μέσα από το σχολείο τις ικανότητες για σπουδές, κοινωνική άνοδο και οικονομική προκοπή.
Σύνδεσμος με τη σελίδα της Πρόσκλησης με τίτλο "Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη"
Σύνδεσμος με τη σελίδα της Πρόσκλησης με τίτλο "Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων μαθητών"
Σύνδεσμος με τη σελίδα της Πρόσκλησης με τίτλο "Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά"
23/3/2010


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "Το σχολείο γίνεται το επίκεντρο της γειτονιάς"

Οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας είναι η νέα δράση του Υπουργείου Παιδείας με στόχο την ανάδειξη του σχολείου ως εκπαιδευτικού πόλου έλξης σε περιοχές με αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες. Όλοι ξέρουμε ότι άνισες αφετηρίες οδηγούν σε άνισες επιδόσεις και άνισες διαδρομές ζωής. Είναι καιρός η πορεία αυτή να αντιστραφεί.
Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), δρομολογεί πρόσθετες δράσεις υποστήριξης σε περιοχές που εμφανίζουν χαμηλούς οικονομικούς και εκπαιδευτικούς δείκτες, ώστε να μην υπάρχουν φραγμοί για την αποτελεσματική ένταξη των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Επενδύονται επιπλέον οικονομικοί πόροι και ενισχύεται το ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης για την αναβάθμιση του σχολείου. Στόχος είναι η καλύτερη εκπαίδευση σε ένα καλύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Το σχολείο δεν περιορίζεται στα στενά όρια της διδασκαλίας όπως τη γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, γίνεται χώρος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και τεκμηρίωσης με κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, χώρος υποστήριξης και δραστηριοτήτων για τους μαθητές αλλά και για τους γονείς, χώρος εκδηλώσεων, χώρος πολιτισμού. Το σχολείο ανοίγει τις πόρτες του και γίνεται το επίκεντρο της γειτονιάς, πόλος αναζωογόνησης της περιοχής για να επιτύχει έργα με κοινωνικό αντίκτυπο και να αναδείξει το ανθρώπινο δυναμικό του. Θα είναι ένα σχολείο «ανοιχτό» προς την τοπική κοινωνία για διοργάνωση εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων.
Με τις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας επιδιώκεται η παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και η άρση των κοινωνικών και οικονομικών εμποδίων στην πρόοδο των μαθητών.

Σύνδεσμος με τη σελίδα της Πρόσκλησης

Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010

04/03/2010


Το Νέο Σχολείο στο Υπουργικό Συμβούλιο

H Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Άννα Διαμαντοπούλου παρουσίασε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το συνολικό σχέδιο δράσης για το Νέο Σχολείο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η Υπουργός μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής: «Σε αντίθεση με το παρελθόν που κάθε «μεταρρύθμιση» ξεκινούσε με το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ, εμείς ξεκινάμε από την βάση - από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο – για να προετοιμάσουμε μια πραγματική αλλαγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
Πρόκειται για μια συνολική πολιτική πρόταση που οδηγεί στην υλοποίηση της προεκλογικής μας δέσμευσης για «Δημόσια, δωρεάν και υψηλής ποιότητας παιδεία για όλους». Μια πρόταση που επίσης κάνει πράξη το σύνθημα «ΠΡΩΤΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ» διότι θέτει τον μαθητή στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών μας, με όλα τα άλλα να ακολουθούν.
Είναι γνωστό ότι η εφαρμογή πολιτικών στον χώρο της παιδείας απαιτεί πάνω απ’ όλα χρόνο. Δεν επιτρέπει αιφνιδιασμούς, έχει ανάγκη από πιλοτικές εφαρμογές, αφορά πέραν των εκπαιδευομένων περισσότερους από το 1/3 των δημόσιων λειτουργών, και για όλα αυτά απαιτεί σταθερότητα θέσεων, συλλογική στήριξη και μεγάλη προσπάθεια.
Αυτό επιβάλλει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό αλλά και άμεσα μέτρα. Μέτρα όμως που πρέπει να εντάσσονται σε μια συνολική πολιτική και να μην είναι αποσπασματικά ή στιγμιαίας κατανάλωσης.
Αυτή την πολιτική καταθέτουμε σήμερα, που εμπεριέχει όραμα και τομές, νομοθετικές ρυθμίσεις και άμεσες παρεμβάσεις, πιλοτικές εφαρμογές και οριστικά μέτρα».

Διαβάστε τη σύνοψη του σχεδίου για το Νέο Σχολείο.

Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

Σχέδιο για το Νέο Σχολείο

Γραφείο Τύπου    3-3-2010

Σας ενημερώνουμε ότι το συνολικό σχέδιο για το Νέο Σχολείο θα παρουσιασθεί
από την Υπουργό Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου, στο Υπουργικό Συμβούλιο την
Πέμπτη 4 Μαρτίου 2010 και ώρα 16:00.
Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από την δημόσια τηλεόραση και θα
αναμεταδοθεί στο διαδίκτυο από τους ιστοτόπους του Πανελλήνιου Σχολικού
Δικτύου http://www.sch.gr/ και του Υπουργείου Παιδείας http://www.ypepth.gr/